WHATSAPP

+ 44 7380 - 803315

Ebost

info@traveldocs4all.com

AMDANOM NI

Ers 2009 fe ddechreuon ni werthu dogfennau o ansawdd go iawn a ffug.Gall y dogfennau rydyn ni’n eu cynhyrchu gael eu defnyddio yn unrhyw le yn y byd.Rydym wedi cymryd amser i adeiladu tîm o arbenigwyr ac asiantau sy’n gallu creu dogfennau o ansawdd uchel ar gyfer unrhyw ran o’r world.With ni , mae bellach yn bosibl cael eich trwydded yrru o fewn dau i bum niwrnod ar ôl i’ch cais gael ei dderbyn . Mewn achos o basbortau boed yn rhai gwirioneddol neu ffug , gall yr amserlen ymestyn hyd at saith diwrnod

Unwaith y bydd eich dogfen ddymunol (Trwydded Yrru neu Basbort) yn barod a’ch taliad wedi’i gwblhau, bydd y ddogfen yn cael ei danfon i’ch Hoe gan y gwasanaeth negesydd o’ch dewis ( DHL, FedEx, UPS neu EMS). Mae ein gwasanaethau post cyflym yn danfon eich dogfennau yn gyflymach nag y bydd y post arferol yn ei wneud. Hefyd, mae opsiwn i anfon post fel parsel diplomyddol. Pan anfonir eich dogfen fel parsel diplomyddol, y fantais yw na all unrhyw asiantiaid post nac unrhyw asiantiaid post ei hagor tra ar y daith. Mewn achosion o’r fath rydych yn sicr na fydd neb yn agor eich parsel ar y ffordd.